Študent preruší učiteľ hovorí s manželkou na telefón a robí mu vniknúť do nej