Človek je tak šťastný, že s jeho spolužiaka, ktorý nakoniec, príde ho navštíviť a byť presiaknuté