Transsexuals - transexuáli demonštrujú všetky výhody zmeny pohlavia. Muži, ktorí sa rozhodli zmeniť svoje pohlavie, alebo ženy, ktoré učinili rozhodnutie tohto druhu hrajú aktívnu úlohu v transsexual porn - transsexuálnom porne, dávajúc všetkým novým a originálnym častiach nejaké to dobré využitie.